felieton do BIK – Na czeskiej ziemi

Uważam, że warte przypomnienia jest nazwisko twórcy, literaturoznawcy, badacza literatury polskiej i czeskiej Mariana Szyjkowskiego. Pozornie nic go z naszym miastem nie łączyło. Badacz urodził się we Lwowie, dojrzewał twórczo w Krakowie, a karierę głównie zrobił w czeskiej Pradze; tam też na Uniwersytecie Karola założył polonistykę. Spotkałem się z opinią, której niestety nie jestem w […]